HISTORIA CZŁONKOWIE AKTUALNOŚCI WSPOMNIENIA OSIĄGNIĘCIA FOTOGALERIA PISZĄ O NAS KONTAKT
        We wtorek 18 kwietnia 2023 roku odbyły się obrady sprawozdawcze Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Górniczy Chór Męski. Podczas obrad zawsze podejmowane są kluczowe decyzje dotyczące działalności chóru. 

Zebranie przebiegało według określonego porządku:

Przewodniczący Zgromadzenia / wybrany - Marek Kałużny

• Protokolant / wybrany - Marcin Rycicki

 Komisja Uchwał i Wniosków - Wróbel Mirosław, Augustyn Pakulski, Mateusz Miszowski

• Komisja Skrutacyjna / wybrani - Tomasz Olczak, Andrzej Lis, Janusz Dorosz

 Sprawozdanie z działalności za rok 2022 - sekretarz Henryk Jeziorski

• Sprawozdanie finansowe za rok 2022  - prezes Andrzej Kukliński

• Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Zbigniew Porębski

 Głosowania,

 Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego - Jan Staniewski / Jan Tokarz, Tomasz Olczak

 Przedstawienie i przyjęcie planu pracy na rok 2023 - prezes Andrzej Kukliński

 Głosowanie,

 Wolne wnioski - Piotr Strzelecki, Krzysztof Kujawski, Janusz Kosmal, Jerzy Wróblel, Marek Kałużny

 Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków - Mirosław Wróbel

 Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej - Tomasz Olczak

• Zamknięcie Obrad Walnego Zgromadzenia - Marek Kałużny.       Podczas Każde stowarzyszenie i fundacja musi sporządzić co roku sprawozdanie finansowe - to nasz obowiązek ustawowy. Dotyczy to także naszego zespołu, więc koledzy z zarządu mają nad czym pracować.


      Podczas sprawozdawczego walnego zgromadzenia rozstrzygaliśmy o sprawach należących do jego kompetencji - m. in. rozpatrywaniem, zatwierdzaniem sprawozdań rocznych i finansowych. Poruszaliśmy również tematy związane z funkcjonowaniem chóru i naszych planach podczas czekających nas wydarzeń muzycznych

Sprawozdania merytoryczne oraz finansowe, znajdują się do wglądu - adres strony
    W dniu dzisiejszym nasz kolega Marek obchodził swoje rodziny, tradycyjnie więc chór zaśpiewał odpowiedni utwór  - Wszystkiego najlepszego Marku ...

Więcej foto