HISTORIA CZŁONKOWIE AKTUALNOŚCI WSPOMNIENIA OSIĄGNIĘCIA FOTOGALERIA PISZĄ O NAS KONTAKT

   W roku bieżącym nasz chór obchodzi 39. rocznicę powstania. Z tej okazji 17 lutego uczestniczyliśmy w mszy św. dziękczynnej w kościele p.w. Chrystusa Króla w Osieku. Nabożeństwo odbyło się w intencji chóru górniczego, naszych Rodzin, Opiekunów - w szczególności Dyrekcji Oddziału Zakładów Górniczych „Lubin” i Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
    W czasie nabożeństwa wykonaliśmy części stałe szy Franciszka Kostingera: Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei z towarzyszeniem organów a także m. in. „Ojcze nasz” Stanisława Moniuszko wykonany specjalnie z okazji  obchodzonego roku moniuszkowskiego uchwalonego przez Sejm i Senat RP w 200. rocznicę urodzin kompozytora. 


         
      Zabytkowa świątynia w Osieku wypełniona po brzegi, zgromadziła w swoich murach nie tylko mieszkańców, ale również wielu zaproszonych gości, wśród których byli dyrektor naczelny O/ZG „Lubin” pan Dariusz Jach oraz dyrektor techniczny pan Paweł Piasecki z rodzinami oraz inni przedstawiciele kierownictwa i administracji ZG. Obecny był również prezes Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział Dolnośląski pan Andrzej Drozdowicz.     Po mszy chór wystąpił z koncertem okolicznościowym, który wypełniły utwory stanowiące przekrój naszego repertuaru z minionych lat. Koncert znacznie się przedłużył w rezultacie następna msza św. odbyła się (za przyzwoleniem ks. proboszcza) z dużym opóźnieniem. Na wstępie prezes chóru Piotr Strzelecki przywitał zgromadzonych, podziękował proboszczowi ks. Wojciechowi Skowronowi za możliwość udziału naszego chóru w nabożeństwie i koncercie okolicznościowym. Za pośrednictwem zamontowanej w kościele kamery internetowej, prezes chóru pozdrowił również internautów połączonych z kamerą on-line, wśród których byli nasi znajomi i chórzyści ze znanych nam chórów z różnych stron świata, poinformowani wcześniej o możliwości transmisji naszego koncertu.      
Druga część uroczystości przebiegała w sali bankietowej hotelu Baron w Lubinie. Tutaj prezes chóru ponownie powitał chórzystów, nasze rodziny, dyrekcję ZG LUBIN oraz zaproszonych gości, po czym głos zabrał Dyrektor Naczelny O/ZG „Lubin” pan Dariusz Jach. Dyrektor m.in. podziękował chórzystom oraz skierował również wiele ciepłych słów pod adresem rodzin, a szczególnie żon, które ze zrozumieniem i życzliwością odnoszą się do zaangażowania się ich najbliższych w działalność chóralną, która odbywa się  często kosztem obowiązków domowych.      W dalszej części uroczystości rocznicowych, odznaczenia PZChiO wręczył prezes pan Andrzej Drozdowicz a gratulacje zasłużonym, złożyli panowie dyrektorzy i prezes chóru, natomiast zespół zaśpiewał na cześć kolegów specjalne laudacje:

Tomasz Olczak - Brązowa Odznaka Honorowa PZChiO
Roman Goch - Brązowa Odznaka Honorowa PZChiO
Wiktor Bigus - Brązowa Odznaka Honorowa PZChiO     Następnie przyszła kolej na wręczenie dyplomów okolicznościowych i upominków w postaci publikacji książkowych dla kolegów chórzystów, którzy obchodzą swoje indywidualne rocznice pracy w chórze górniczym. Aktu dokonali dyrektorzy wraz z prezesem chóru:

  5-lecie pracy w chórze - Tomasz Olczak
10-lecie pracy w chórze - Henryk Jeziorski
10-lecie pracy w chórze - Roman Kałuża
15-lecie pracy w chórze - Kazimierz Mazur
20-lecie pracy w chórze - Janusz Zarenkiewicz
20-lecie pracy w chórze - Ryszard Rydz
30-lecie pracy w chórze - Jerzy Oleksy
30-lecie pracy w chórze - Norbert Olczak

      Dyrektor Dariusz Jach w asyście dyrektora Pawła Piaseckiego wręczyli również wszystkim członkom chóru, Kroniki ZG LUBIN wydane z okazji jubileuszu 50-lecia zakładu.    Zarząd chóru życzy wszystkim wyróżnionym pomyślności, zdrowia i dalszego zaangażowania w prace naszego zespołu - Szczęść Boże. Po oficjalnych uroczystościach, chętni mogli miło spędzić czas oraz posłuchać muzyki i potańczyć.

mapkawięcej foto - dziękujemy Izabeli Kocur za wykonanie części zdjęć.

KRONIKA WIDEO
Zdjęcia: Stefan Marynowicz (Najlepiej wysłuchać koncertu w słuchawkach)