Spotkanie Barbórkowe Górniczego Chóru MÍskiego
Lubin 14 grudnia 2013 roku