Z wielkim smutkiem i żalem żegnają Członkowie Górniczego Chóru Męskiego Ś.P. Pana Dyrektora Zygmunta Mackało. Zmarły był honorowym członkiem Stowarzyszenia Górniczy Chór Męski. Tytuł ten otrzymał za zasługi w działaniach na rzecz naszego Stowarzyszenia. Przez wiele lat sprawował opiekę nad Górniczym Chórem Męskim jako Dyrektor d/s. Pracowniczych ZG „Lubin”. Działalność naszego chóru wspierał również wcześniej pracując na tym samym stanowisku w ZG „Rudna”. Trudno dzisiaj, patrząc z perspektywy minionych lat oddać w kilku słowach pełne znaczenie i wagę Jego poczynań, które w znakomity sposób stymulowały rozwój i bieżące funkcjonowanie chóru.
    Był szanowanym i zawsze życzliwym mecenasem naszego zespołu. Potrafił pokonywać niejednokrotnie bardzo trudne przeszkody i rozwiązywać skomplikowane problemy, które pojawiały się w bieżącej działalności chóru. Jego zaangażowanie we wspieranie zespołu wybiegało znacznie poza obowiązki zawodowe. Był po prostu niezwykle dobrym człowiekiem, nigdy nie wywyższającym się z racji pełnionego stanowiska. Te cechy charakteru powodowały, że cieszył się szacunkiem i sympatią wszystkich członków chóru oraz pracowników zakładu. Żegnaj Dyrektorze, żegnaj nasz Przyjacielu -
Piotr Strzelecki

więcej