Obrady Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Górniczy Chór MÍski
Lubin, dnia 18 kwietnia 2023 roku