Uroczystości pogrzebowe naszego kolei chórzysty Stefana Maynowicza
Lubin, dnia  27 lipca 2023 roku