Udział delegacji chóru w Jubileuszu 75-lecia
Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr

Chojnów, dnia  4 listopada 2023 roku