Udział chóru w uroczytej akademii z okazji Jubileuszu 55-lecia Wydziału
Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej
Wrocław, dnia  27 października 2023 roku