Udział w chóru uroczystej Akademii Barbórkowej Oddziału  Zakłady Górnicze Lubin” 
 Lubin - Cechownia ZG, dnia 24 listopada 2023 roku