Udział chóru w imprezie plenerowej Bez przeszłości nie ma przyszłości
Lubin - Park Leśny, dnia  17 czerwca 2023 roku