Wiosenne warsztaty chóralne chóru górniczego
Karpicko nad jeziorem WolsztyŮskim w dniach 17-21 maja 2023 roku