Uroczystości 43. rocznicy działalności Górniczego Chóru Męskiego
- uroczysty obiad - obecni jeszcze biesiadnicy -

Lubin, dnia 12 lutego 2023 roku