Uroczystości 43. rocznicy działalności Górniczego Chóru Męskiego
- koncert rocznicowy -

Obora, dnia 12 lutego 2023 roku