HISTORIA CZŁONKOWIE AKTUALNOŚCI WSPOMNIENIA OSIĄGNIĘCIA FOTOGALERIA PISZĄ O NAS KONTAKT      W piątek 2 grudnia rozpoczęły się centralne obchody barbórkowe w Lubinie. Po uroczystej akademii barbórkowej przy dźwiękach górniczej orkiestry dętej ZG Lubin, ulicami miasta sprzed gmachu CK „Muza” wyruszył barwny korowód - Pochód Lisa Majora. Orszak udał się na plac do Rynku przed ratusz miejski. Tutaj odbyła się ceremonia „Skoku przez Skórę” w którym wzięliśmy udział.

         
       Na lubińskim rynku zgromadziło się wielu mieszkańców naszego miasta aby obejrzeć ten niecodzienny spektakl. Życzenia i klucz do bram miasta Lubina na ręce Starszego Kopackiego, symbolicznie przekazał Tomasz Górzyński - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Lubinie. Tegorocznym organizatorem centralnych uroczystości barbórkowych jest Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice”.         Ceremonia obrzędu górniczego, jakim jest „Skok przez Skórę”, wpisany jest nierozerwalnie w historię Lubina i całego Zagłębia Miedziowego a Górniczy Chór Męski ma w nim swój znaczący udział. Wśród chórzystów są jeszcze górnicy, którzy dobrze znają tradycje górnicze i mogli by wiele opowiadać np. Piotr Strzelecki czy Jan Dusza, który w rolę Lisa Majora wcielał się od połowy lat sześć dziesiątych.

W połowie lat 60 ubiegłego stulecia największy w Polsce pochód lisów (jak zwykle w tych latach, gdyż żyli jeszcze niektórzy profesorowie reemigranci z Freiburga, Petersburga, Leoben oraz Przibramu, prowadził razem z profesorem Witoldem Żabickim po ulicach królewskiego Krakowa skromny student Wydziału Górniczego AGH Janek Dusza nasz kolega. Tak się działo przez ponad 50 kilka lat nie licząc wielu tego rodzaju uroczystości i innych”  - tekst Piotr Strzelecki. - były prezes chóru górniczego.

          W 2017 roku nasz zespół był w Austrii gdzie odwiedziliśmy Uniwersytet Górniczy w Leoben. W murach tej uczelni na przełomie XIX i XX stulecia a więc w okresie zaborów krystalizowały się elementy tradycji górniczych  rozwijane i zapisywane przez studentów polskich tam studiujących. Tradycje te do dziś są żywe w środowiskach górniczych w Polsce. W Leoben spotkaliśmy się z górniczym chórem uczelnianym oraz rektorem uczelni Jego Magnificencją Wilfriedem Eichslederem.


     
    Po obchodach barbórkowych w Rynku, udaliśmy się ma tradycyjny górniczy poczęstunek, czyli kufel przedniego piwa i golonkę w kapuście. Z okazji dzisiejszego święta, składamy życzenia wszystkim górnikom: Szczęść
Boże Braci Górniczej!więcej foto