Udział w inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w siedzibie Uczeni Jana Wyżykowskiego
Cechownia Oddziału Zakłady Górnicze Rudna, dnia 17 grudnia 2022 roku