Miejscowość Hof w pobliżu Salzburga. Msza św. w kościele p.w. św. Sebastiana,
w ramach Międzynarodowego Chóralnego Festiwalu Mozartowskiego  - Jubilate Mozart!
Austria - Hof, 02 lipca 2017 roku