Udział w Międzynarodowym Chóralnym Festiwalu Mozartowskim  - Jubilate Mozart! - Nabożeństwo i koncert w katedrze
Austria - Salzburg, 01 lipca 2017 roku