VIII Międzynarodowy Festiwal Chóralny Cracovia Cantans 2017 
Kraków, 11-11 czerwca 2017 roku