Uroczystości pogrzebowe Ś.P. Jerzego Kromołowskiego.
Częstochowa, 14 października 2016 roku