I Międzynarodowy Festiwal Chórów „¦piewamy Adriatyk” w Chorwacji i Słowenii.
Pami±tki festiwalu - plakat, dyplom oraz ¶liczny mały dzbanek.
10 - 12 kwietnia 2015 roku