I Międzynarodowy Festiwal Chórów „¦piewamy Adriatyk” w Chorwacji i Słowenii.
Próba chóru w ko¶ciele
¶w. Jakuba Apostoła oraz na deskach małej sceny amfiteatru  w parku i przy porcie Opatiji.
Chorwacja - Opatija 11 kwietnia 2015 roku