I Międzynarodowy Festiwal Chórów „¦piewamy Adriatyk” w Chorwacji i Słowenii.
Otwarcie festiwalu - na zdjęciu od lewej przedstawiciel władz lokalnych, pani Jolanta Ćar oraz organizator pan
Emil Petrovic
Chorwacja - Opatija 10 kwietnia 2015 roku