HISTORIA CZŁONKOWIE AKTUALNOŚCI WSPOMNIENIA OSIĄGNIĘCIA FOTOGALERIA PISZĄ O NAS KONTAKT
         W sobotę 14 grudnia w cechowni Zakładów Górniczych „Lubin” odbyło się tradycyjne Spotkanie Barbórkowe Górniczego Chóru Męskiego. Jak co roku było ono okazją do wspaniałej zabawy w gronie przyjaciół i sympatyków chóru oraz naszych najbliższych.
       Zostało kiedyś powiedziane, że nie samą pracą żyje człowiek, tak więc spotkanie barbórkowe jest dla chórzystów czasem  zabawy i ucieczką od trosk dnia codziennego. Na początku spotkania, prezes chóru Piotr Strzelecki przywitał Dyrektora Naczelnego O/ZG „Lubin” Krzysztofa Tkaczuka, Dyrektora Pawła Stafiniaka z małżonką, Dyrektora Zygmunta Mackało, oraz Dyrektora w Biurze Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. - Andrzeja Niechwieja z małżonką oraz Pana Pawła Klimaszewskiego - Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Profesora Krupińskiego, gdzie odbywają się próby naszego chóru.
       Serdecznie zostali powitani kapłani, którzy zawsze znajdą czas, aby dodawać nam duchowej otuchy. Dziekan dekanatu Lubin Wschód, ksiądz prałat Wiesław Migdał - proboszcz parafii p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie, ks. Marian Kopko - kanonik generalny kapituły legnickiej, kustosz sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie oraz ksiądz dziekan Krzysztof Krzyżanowski.
    Wśród znamienitych gości byli liderzy związków zawodowych działających w ZG , którzy zawsze wspierają naszą działalność w ramach swoich możliwości - Bogdan Nuciński przewodniczący NSZZ „Solidarność” przy O/ZG „Lubin” wraz z małżonką, Ryszard Kurek wraz z małżonką, Andrzej Cebula, v-ce przewodniczący ZZPPM O/ZG „Lubin” wraz z małżonką oraz przedstawiciel Związków Zawodowych Dozoru pan Mariusz Rataj.
           
  W tym roku gościliśmy naszych przyjaciół z Niemiec - chór MGV „Germania”1885 z miejscowości Fürstenberg (Oder). Kolejny raz gościła u nas delegacja zarządu gminy z Jaraczewa na czele z v-ce wójtem panem Stanisławem Andrzejczakiem. Na pamiątkę dzisiejszego spotkania otrzymaliśmy wspaniałą marmurową tablicę informacyjną o siedzibie naszego zespołu, która zostanie zawieszona przy wejściu na budynku szkoły.

„Mam zaszczyt i ogromną przyjemność przywitać wszystkich obecnych - powiedział prezes chóru - na kolejnym barbórkowym spotkaniu chóru górniczego. Jest to spotkanie szczególne, zważywszy na to że rok ten, jest rokiem Jubileuszowym naszego Zakładu Opiekuńczego a mianowicie 45 lecie ZG”

      Po modlitwie poprowadzonej przez ks. Dziekana Wiesława Migdała chór wykonał „Epitafium”, utwór specjalnie poświęcony zmarłym, autorstwa Piotra Strzeleckiego. W trosce o utrzymanie tradycji górniczych, odbył się „Skok przez skórę”, podczas którego zostali pasowani i przyjęci do prześwietnego Stanu Górniczego trzej chórzyści - Marcin Rycicki i Jarosław Bodakowski oraz jeden z członków chóru MGV „Germania”1885.
     Prezes chóru Piotr Strzelecki przedstawił ważniejsze wydarzenia w których chór uczestniczył. Podziękował za wsparcie Dyrekcji ZG, złożył życzenia na ręce Dyrektora Naczelnego Krzysztofa Tkaczuka z okazji Jubileuszu 45-lecia ZG „Lubin” oraz osobistego Jubileuszu Dyrektora,  który świętuje 10-lecie pracy jako Dyrektor Naczelny ZG „Lubin”.
     Następnie odbył się koncert  chóru MGV „Germania”1885 oraz Górniczego Chóru Męskiego. Koledzy z Niemiec w prezencie dla naszych szanownych Jubilatów - ZG „Lubin” przywieźli z sobą drzewko - lipę, które będzie wsadzone na wiosnę w wyznaczonym miejscu na terenie Zakładów Górniczych. Jest to symbol wielkiej przyjaźni.
       Po oficjalnej części spotkania i przemówieniach gości, Prześwietne Prezydium w sprawach piwnych i nie tylko, zawsze nieomylne, zezwoliło na uciechy i zabawę. Spotkanie barbórkowe trwało do późnych godzin wieczornych według zaplanowanego scenariusza.

więcej foto - Podziękowanie dla Izabeli Kocur za wykonanie części zdjęć.

Wiersze o tematyce górniczej autorstwa Piotra Strzeleckiego - prezesa chóru, zdobiące ściany cechowni  ZG „Lubin”, podczas Spotkania Barbórkowego Górniczego Chóru Męskiego 2013


KRONIKA WIDEO
Zdjęcia - Stefan Marynowicz
Montaż - Janusz Kosmal