Spotkanie Barbórkowe Górniczego Chóru MÍskiego - Lubin 14 grudnia 2013 roku
                                                                        Piotr Strzelecki - „Górnicza dola”