HISTORIA CZŁONKOWIE AKTUALNOŚCI WSPOMNIENIA OSIĄGNIĘCIA FOTOGALERIA PISZĄ O NAS KONTAKT
     
        W dniach 21 -22 listopada chór przebywał w Łodzi uczestnicząc w XII Festiwalu Chóralnym Cantio Lodziensis, który miał charakter konkursu o zasięgu ogólnopolskim. Organizatorami Festiwalu byli:

                         - Akademia Muzyczna w Łodzi,
                         - Polski Związek Chórów i Orkiestr O/Łódź,
                         - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
                         - Ministerstwo Edukacji Narodowej,
                         - Urząd Marszałkowski w Łodzi,
                         - Urząd Miasta Łodzi,
                         - Kuratorium Oświaty w Łodzi,
                         - Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi.
 
       Na podstawie analizy wcześniejszych dokonań (osiągnięcia artystyczne, zdobyte nagrody, aktualne nagrania) rada artystyczna zakwalifikowała do udziału w konkursie 26 zespołów chóralnych z różnych stron naszego kraju. Zespoły  zakwalifikowano do różnych kategorii, w tym chóry dziecięce, młodzieżowe, akademickie, szkół muzycznych, oraz chóry stowarzyszeń i towarzystw śpiewaczych.
        W tej ostatniej, najliczniejszej kategorii do której zaliczono aż  16 zespołów znalazł się nasz chór. Pięcioosobowe jury pod przewodnictwem prof. Józefa Świdra z Akademii Muzycznej w Katowicach złożone z profesorów Akademii Muzycznych z Łodzi i Bydgoszczy bardzo wysoko oceniło nasze umiejętności  przyznając nam II miejsce. Pierwszego miejsca w tej kategorii nie przyznano.
        Jest  to niewątpliwie ogromny sukces naszego chóru  na który złożyła się ogromna praca całego zespołu w tym szczególnie dyrygenta - Zdzisława Francuza, oraz asystenta dyrygenta – Krzysztofa Kujawskiego. Udział w tym konkursie stał się możliwy dzięki wsparciu finansowemu KGHM Polska Miedź S.A. oraz ogromnej życzliwości i wszechstronnej pomocy ze strony dyrekcji O/ZG „Lubin”. Serdecznie dziękujemy.