Koszty działalności statutowej
411 429 465 469
5 133.22 440.19
3 000.00
-2 700.00
300.00
0.00 5 133.22 0.00 1 040.19 6 173.41 74.28%
0.000% 83.15% 0.00% 16.85% 100.00%
Koszty administracyjne
411 429 464 469 465 Razem
351.12 1 298.16 0.00 84.63 403.82 2 137.73 25.72%
16.42% 60.73% 0.00% 3.959% 18.89% 100.00%
8 311.14 100.00%