Pogrążona w głębokim żalu grupa członków chóru  towarzyszyła w ostatniej drodze naszego Kolegi Józefa Muszyńskiego, który zmarł w dniu 21 lipca br. w wieku 82 lat. Pochowany został  25 lipca 2009 roku w Lubomierzu. Ś.P. Józef Muszyński był członkiem naszego chóru od początku jego powstania. Głęboki patriota, od wczesnych lat powojennych zaangażowany w pracę wśród młodzieży harcerskiej jako instruktor Hufca Lubińskiego przenosił i upowszechniał idee, które przywiózł z działalności w harcerstwie przedwojennym ze swej rodzinnej Trembowli. Żegnamy dobrego kolegę, który na bieżąco bardzo interesował się życiem chóru pomimo tego, że w ostatnich latach nie mógł już uczestniczyć w naszych spotkaniach. Cześć Jego pamięci.
                                                                    Piotr Strzelecki