Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 08 października po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 84 lat, zmarł nasz Kolega - Jerzy Kromołowski. Był członkiem-założycielem Górniczego Chóru Męskiego od roku 1980. Pełnił w przeszłości funkcję członka zarządu chóru. Był wyróżniającym się chórzystą o wysokim poziomie moralno-etycznym, stanowiąc wzór do naśladowania dla swych kolegów. Będzie nam Go bardzo brakowało. Składamy wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłego. Cześć Jego Pamięci. (więcej)
                                                                                                                                      
                                                                                                                                                         P
iotr Strzelecki