W dniu 26 lutego 2015r. w wieku 83 lat, odszedł od nas na zawsze Kolega Jan Lubacha. Wiadomo¶ć o Jego ¶mierci wstrz±snęła nami wszystkimi. Odszedł członek-założyciel chóru, który  był  dla nas wzorem dobrego człowieka i zaangażowanego członka zespołu. Janek był człowiekiem niezwykle delikatnym i szlachetnym - wyczulonym na budowanie serdecznych więzi między kolegami - chórzystami. Był  zawsze chętny do podejmowania działań, które pomagały w organizowaniu pracy zespołu. Wspominamy Go również jako zasłużonego pioniera górnictwa miedziowego w LGOM. Ogromny to żal że  o pięknej postaci jak± był Janek możemy dzi¶ mówić jedynie w czasie przeszłym. Żegnaj Przyjacielu. Pozostaniesz na długo w naszej  pamięci.

                                                                              Piotr Strzelecki