Po mszy św. na emporze organowej - pamiątkowe zdjęcie z Dyrektorem Naczelnym O/ZG „Lubin” panem Dariuszem Jachem. 
Lubin 07 października 2018 roku