Nadszybie kopalni Oddziału Zakłady Górnicze "Lubin"
Lubin 02 czerwca 2015 roku