Litwa / Wilno -
Wileńska Polska Szkoła Średnia im. Joachima Lelewela


Litwa / Wilno
 - dom św. Faustyny Kowalskiej


Litwa / Wilno - Ostra Brama


Litwa / Wilno
 - na Wzgórzu TrzykrzyskimLitwa / Wilno - Cmentarz na Rossie. Przy grobie
serca Marszałka Józefa Piłsudskiego u stóp trumny ze szczątkami Jego Matki Marii
                   
Litwa / Taboryszki - z harcerzami Wileńskiego Hufca Maryi im. Pani Ostrobramskiej z Czarnego Boru.


Litwa / Mejszogoła - w Polskiej szkole Średniej im. ks. Prałata Józefa Obrembskiego


Litwa / Mejszogoła - przy grobie ks. Prałata Józefa Obrembskiego


Litwa - Góra Krzyży nieopodal Szawli


Litwa - Góra Krzyży nieopodal Szawli


Łotwa / Ryga - Koncert w Polskiej Szkole Średniej
im. Ity Kozakiewicz


Łotwa / Ryga - Pomnik Niepodległości


Łotwa / Ryga - gmach teatru


Estonia / Tallin - Rynek Starego Miasta


Estonia / Tallin - w tle portEstonia / Tallin -
Boże Ciało w kościele p.w. św. Piotra i Pawła - po mszy św. i koncercie


Litwa / Kowno - Rynek Starego Miasta


Litwa / Kowno - Starówka