Międzynarodowy Festiwal Chóralny w Ohrid  - Macedonia 23-31 sierpnia 2011

Koncert konkursowy w hotelu Gorica


Koncert konkursowy - Musica Sacra - odbył się w cerkwi św. Sofii


Nasza grupa z organizatorem festiwalu