Cmentarz Orląt Lwowskich (jeszcze zdewastowany) - Lwów, 1997