XI Festiwal Polskiej Pieśni Chóralnej, Katowice 1986